Menu

Raşit Görgülü

Raşit Görgülü

Raşit Görgülü

Mijn visie op Ede

Ede is een van de mooiste gemeentes van Nederland. Niet voor niks wonen hier de gelukkigste mensen van ons land. Dit een mooi predicaat dat vooral te danken is aan de mentaliteit van Edenaren die weinig klagen, hard werken en doen wat ze zeggen, zonder op de borst te kloppen.  Ede is ook een stad met heel veel potentie waar een passende ambitie bij hoort. Ik ben ervan overtuigd dat we in Ede nog veel te halen hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van de woningmarkt, duurzaamheid, sociale samenhang, aantrekkelijkheid van de stad en financiën. Ede moet een stad worden waar iedereen kan zijn wie hij/zij is. Ongeacht levensbeschouwing, sociale klasse en geaardheid. In een stad waarin mensen elkaar de ruimte geven kan iedereen zijn potentie vol kan benutten en maximaal bijdragen aan de maatschappij.

Ede moet ook een stad worden waar jongeren maar ook mensen met een krappe portemonnee kunnen blijven wonen en vol meetellen. Een passende (huur)woning is daar wel een bepalende factor voor. De krapte op de woningmarkt is voor deze groep echt nijpend. In de afgelopen 8 jaar dat ik in de raad heb gezeten heb ik alle dit verhaal horen verkondigen maar geen enkele partij heeft daar concreet iets aan gedaan. Ik vind dat de gemeente daar verantwoordelijkheid  in moet nemen en desnoods zelf die woningen moet bouwen. Natuurlijk is het bouwen van woningen in beginsel een taak van de markt maar volkshuisvesting is en blijft een overheidsverantwoordelijkheid. Nu het vaststaat dat de markt vooral interesse heeft in projecten winstgevender zijn kan de gemeente niet vanuit de zijlijn blijven roepen. Er moet actie komen!

Verder vind ik dat Ede als stad veel meer haar inwoners moet bieden dan nu het geval is. Een levendig centrum hoort daar absoluut bij. De inspanningen om daar een impuls aan te geven hebben niks opgeleverd. Dat verrast mij niet. De acties die tot nu toe in gang zijn gezet hadden de korte termijn  belangen van vastgoed eigenaren en middenstand in het centrum als vertrekpunt. Het is inderdaad gelukt om leegstand terug te dringen maar waarmee? En is Ede centrum daardoor leuker of aantrekkelijker geworden? Antwoord is helaas nee.  Voor een aantrekkelijker centrum is echt veel grotere maatregelen nodig wat voor sommige partijen pijnlijke maatregelen kunnen zijn. Ik ben er van overtuigd dat op lange termijn iedereen daar beter van wordt.  Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat de nieuwe stationsomgeving in combinatie met het Word Food Center een unieke kans biedt. Nu zien we dat wederom de fout wordt gemaakt dat er alleen aan de belang van de ontwikkelaar en  plezier van de dagjes mensen wordt gedacht. Wie garandeert de edenaar dat daar ook betaalbare huizen voor  en de inwoners van Ede worden vergeten. Dat zou een gemiste kans zijn. Ik ga mij in ieder geval inzetten om het stationsgebied en WFC terrein ook voor de inwoners van Ede een aanwinst te laten zijn.

 

Iets over mij zelf

Allereerst wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben geboren en opgegroeid in Turkije. Op mijn 18de ben ik naar Ede gekomen. Na een jaar ben ik naar Rotterdam verhuist om economie te studeren aan de Erasmus Universiteit. Omdat mijn ouders en 2 broers in Ede woonden, heb ik altijd een warme band met Ede gehad. In november 2004 ben ik samen met mijn echtgenote weer terug verhuist naar Ede. Hier zijn ook onze vier dochtertjes geboren.

Ik ben mensgericht, strategisch onderlegd en ondernemend, steevast met een focus op samenwerken, resultaten en vernieuwing. Ik heb ruime ervaring en een brede basis in bedrijfsleven en ondernemerschap. Het vertalen van strategische uitdagingen in praktische, creatieve oplossingen zie ik als sterkte van mij zelf. Een betekenisvolle invulling geven aan mijn leven is voor mij een belangrijke drijfveer. De wil om iets terug te doen voor de maatschappij motiveert mij om via de politiek dienstbaar te zijn voor de mensen.