Menu

Democratische Kiezers Ede

Democratische Kiezers Ede stelt de inwoner centraal. DKE is er voor u.

Democratische Kiezers Ede stelt de inwoners centraal en wil vanuit een positieve, creatieve en ondernemende insteek de vastgeroeste patronen doorbreken. In de komende 4 jaar moet de gemeente plannen uitvoeren en de duur van de plannenmakerij sterk verkleinen. Ede biedt een aantrekkelijk perspectief aan alle inwoners. Perspectief heeft echter alleen betekenis door concrete invulling van wat Edenaren nodig hebben: nu en in de toekomst. We laten ons voeden door de meningen die in de dorpskernen en wijken leven. Bij het leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan we uit van de voorkeuren die door inwoners van de betreffende dorpskern(en) en wijken worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is, geven we daaraan gewicht in de politieke discussie. Wij willen democratie van onderop en wij zijn volksvertegenwoordigers.

 

9 Speerpunten

 

Vliegverkeer over onze gemeente

Dit laten we niet gebeuren, er zijn andere oplossingen en die hebben wij vorige week door middel van  een motie op gang gekregen. De mening van Luchtverkeersleiding Nederland kan en mag niet doorslaggevend zijn. De belangen van natuur, milieu, economie en toerisme moeten ook bij de afweging betrokken worden.

 

Contact met en luisteren naar de inwoners

 

Open en transparant – goede communicatie

 

Gedegen financieel beleid – niet meer uitgeven dan echt nodig is, streven naar lagere lasten.

 

Aandacht voor de kernen – behoud van leefbaarheid

 

Verbindend – proberen gezamenlijk met anderen oplossingen te zoeken

 

Meer kwaliteit in de raad – een goede onderbouwing van de standpunten

 

Elke burger moet binnen deze gemeente zichzelf kunnen zijn, zich veilig kunnen voelen

 

Verbeteren van de kwaliteit van woonwijken

 

Dit alles vraagt om daadkracht. Alexander Vos de Wael en Raşit Görgülü hebben een duidelijke visie op wat er moet gebeuren. Alle inwoners moeten kunnen profiteren van wat Ede te bieden heeft. Beiden zijn ondernemende denkers en instaat om plannen om te zetten naar concrete acties. 

  

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *